Vanuit de werkgroepen zijn Dick Kok (werkgroep Bereikbaarheid), Carla van Lier (werkgroep Promotie), Jikke Beek (werkgroep Beleving), Bernard Oosterveen (werkgroep Centrum) en Wim Verbree (werkgroep Leefbaarheid) nog intensief betrokken bij het Initiatief Abcoude Centrum. Samen met Bryan Benninga (procesbegeleider vanuit de OV-AB) en Jasper van der Scheer (procesbegeleider van de gemeente De Ronde Venen) vormen zij een groep die de uitwerking van de plannen in 2018 actief gaat volgen. Op 18 december 2017 is deze groep bij elkaar gekomen om terug te blikken op de afgelopen maanden, maar vooral ook om de vervolgstappen met elkaar te bespreken. De groep komt in 2018 ieder kwartaal bijeen.