Op 5 maart vond bij O.M.A. in de Stationsstraat de eerste evaluatie plaats van het onderzoeksprogramma Initiatief Abcoude Centrum. De vertegenwoordigers van de werkgroepen van het Initiatief Abcoude Centrum, de gemeente en de kersverse winkelstraatmanager/kwartiermaker Marco Westland hebben gezamenlijk de actiepunten doorlopen. Het onderzoeksprogramma bestaat namelijk uit 46 punten die een bijdrage moeten leveren aan de kwaliteit van Abcoude. Het onderzoeksprogramma vormt de concrete uitwerking van het, op 30 november 2017, door de gemeenteraad vastgestelde Manifest.

Het blijkt maar weer dat het omschakelen van plannen maken naar concrete actie niet altijd even makkelijk is. Tegelijkertijd is het ook onmogelijk om alles tegelijk op te pakken. Desalniettemin zijn er nu al elf actiepunten van het onderzoekprogramma met een positief resultaat uitgevoerd. Zo heeft de werkgroep Leefbaarheid een fraai informatiebord laten maken voor het Hugo de Vriespark en is Marco Westland door de ondernemersvereniging OV-AB en de gemeente aangesteld als kwartiermaker/winkelstraatmanager in Abcoude.

Er wordt ook aan andere actiepunten gewerkt. Zo werken verschillende lokale partijen aan de gezamenlijke communicatie om Abcoude op de juiste manier onder de aandacht te brengen. Ook is er inmiddels samenwerking gezocht om de vraag en aanbod van jongerenvoorzieningen in Abcoude beter in beeld te brengen.

Over andere actiepunten worden afspraken gemaakt wanneer ze worden opgepakt. Zo start in mei een onderzoek naar de verkeerssituatie in de Hoogstraat en wordt gestart met een nieuw parkeerbeleid voor het centrum van Abcoude.

Al met al is er al een hoop uitgevoerd of opgepakt. Tegelijkertijd blijven er nog vele zaken staan die aandacht nodig hebben. Om de uitvoering op de voet te blijven volgen is afgesproken dat de groep vertegenwoordigers van het Initiatief Abcoude Centrum ieder kwartaal bij elkaar komt. De volgende evaluatieronde vindt plaats in juni.