Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het onderzoeksprogramma Abcoude Centrum vastgesteld. In het document zijn de uitgangspunten uit het manifest uitgewerkt in concrete acties. Een deel hiervan is al uitgevoerd, met Abcoude Proof als meest aansprekende voorbeeld. Ook in 2018 gaan we op basis van het onderzoeksprogramma aan de slag met het centrum.