Initiatief Abcoude Centrum – Blog

Het manifest voor het centrum van Abcoude vastgesteld

In de raadsvergadering van 30 november 2017 heeft de gemeenteraad het Manifest als toekomstvisie voor het centrum van Abcoude vastgesteld. Het Manifest vormt een aanvulling op de bestaande dorpsvisie Abcoude uit 2014. De gemeenteraad sprak veel waardering uit. Niet...

Behandeling Initiatief Abcoude Centrum in de raadscommissie

Na het positieve besluit van het college ging het Initiatief Abcoude Centrum verder naar de gemeenteraad. Het voorstel aan de raad was om het Manifest vast te stellen als een verdieping van de bestaande dorpsvisie Abcoude. Daarnaast werd de raad gevraagd extra geld...

Opening Abcoude Proof

Op 12 november was het eindelijk zover. De deuren van Abcoude Proof in de oude Plus Koot werden geopend. Abcoude Proof is een plek waar kunst, ontmoetingen en ondernemerschap samenkomen. Bewoners, ondernemers, kunstenaars en sociale initiatieven krijgen in deze...

Open monumentendag in Abcoude

Met het Initiatief Abcoude Centrum werd maar weer eens bevestigd hoe trots de bewoners en ondernemers van Abcoude zijn op het beschermd dorpsgezicht en de daarbij behorende monumenten. Open Monumentendag op zaterdag 9 september biedt de mogelijkheid nog meer te...

Contact informatie

Dit initiatief is door de bewoners en ondernemers, voor de bewoners en ondernemers. Uw input, kritiek, feedback en mening wordt daarom van harte gewaardeerd! 

Doormiddel van het contact formulier kunt u eenvoudig in contact komen met de personen achter dit initiatief.

5 + 15 =