Initiatief Abcoude Centrum – Blog

Aanplant bomen Voordijk

Groen vormt een belangrijke kwaliteit van Abcoude. In het manifest is daar dan ook uiteraard aandacht aan besteed. Dit heeft geresulteerd in een plan voor het vergroenen van het centrum. Onderdeel van dit plan is de wens om, in aansluiting op het historische beeld,...

Het Initiatief Abcoude Centrum: hoe staat we ervoor?

Op 5 maart vond bij O.M.A. in de Stationsstraat de eerste evaluatie plaats van het onderzoeksprogramma Initiatief Abcoude Centrum. De vertegenwoordigers van de werkgroepen van het Initiatief Abcoude Centrum, de gemeente en de kersverse...

Concrete acties in het onderzoeksprogramma Abcoude Centrum

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het onderzoeksprogramma Abcoude Centrum vastgesteld. In het document zijn de uitgangspunten uit het manifest uitgewerkt in concrete acties. Een deel hiervan is al uitgevoerd, met Abcoude Proof als meest aansprekende...

Contact informatie

Dit initiatief is door de bewoners en ondernemers, voor de bewoners en ondernemers. Uw input, kritiek, feedback en mening wordt daarom van harte gewaardeerd! 

Doormiddel van het contact formulier kunt u eenvoudig in contact komen met de personen achter dit initiatief.

5 + 10 =