Aanplant bomen Voordijk

Groen vormt een belangrijke kwaliteit van Abcoude. In het manifest is daar dan ook uiteraard aandacht aan besteed. Dit heeft geresulteerd in een plan voor het vergroenen van het centrum. Onderdeel van dit plan is de wens om, in aansluiting op het historische beeld,...