Groen vormt een belangrijke kwaliteit van Abcoude. In het manifest is daar dan ook uiteraard aandacht aan besteed. Dit heeft geresulteerd in een plan voor het vergroenen van het centrum. Onderdeel van dit plan is de wens om, in aansluiting op het historische beeld, meer leilindes langs de Voordijk aan te planten. Het gaat echter niet om bomen in de openbare ruimte, maar om bomen in de voortuinen van de woningen. Om de aanplant te stimuleren stelt de gemeente geld beschikbaar voor de aanschaf en aanplant van de leilindes. Geïnteresseerde bewoners kunnen hier op vrijwillige basis aan deelnemen.

De Voordijk is naast een openbare weg ook een waterkering. Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de uitvoeringsorganisatie Waternet stelt eisen aan het gebruik van de dijk. Het is volgens de regelgeving niet toegestaan om nieuwe bomen aan te planten op de dijk. Daarnaast gaat Waternet in 2023 de Voordijk aanpakken. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen, maar waarschijnlijk leidt dit wel tot een verhoging van de huidige dijk. Waternet is daarom terughoudend met het creëren van nieuwe elementen op de dijk.

De gemeente De Ronde Venen meent dat bomen op dijken een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de dorpen en het omliggende landschap. Daarom heeft de gemeente samen met Waternet naar een maatwerkoplossing gezocht. De aanplant blijkt na enkele technische ingrepen toch mogelijk. Samen met de initiatiefnemers onderzoekt de gemeente of het initiatief onder deze randvoorwaarden toch door kan gaan.

Het oorspronkelijke doel was om de bomen deze maand aan te planten. Dit lukt uiteraard niet meer. We maken een nieuwe planning waarbij we uiteraard ook rekening houden met het aanplantseizoen.