Welkom op de website van Initiatief Abcoude Centrum

Welkom!

Op deze website vindt u alle informatie over het initiatief ‘Houd Centrum Abcoude authentiek en aantrekkelijk’. Een initiatief van de Ondernemersvereniging van Abcoude-Baambrugge (OV-AB)  in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen. We hebben de handen ineengeslagen en willen samen met winkeliers, bewoners, andere belanghebbenden en geïnteresseerden komen tot een toekomstvisie op het centrum van Abcoude. Zodat nu en in de toekomst het centrum van Abcoude authentiek, aantrekkelijk en levendig blijft voor zowel bewoners als ondernemers, maar ook voor bezoekers van buiten Abcoude.

Onder Nieuws & updates op deze website kunt u de laatste stand van zaken vinden over het initiatief. Het initiatief heeft ook een eigen Facebookpagina en nieuwsbrief. Wilt u deze nieuwsbrief graag ontvangen, stuur dan een mailtje naar communicatie@derondevenen.nl.

Het Initiatief

Waarom dit initiatief?

Het centrum van Abcoude is het kloppend hart van het dorp. Dat willen we graag zo houden. Veel dorpscentra zijn in hoog tempo aan het veranderen. Trends, zoals vergrijzing en  technologische ontwikkelingen zijn van invloed op ons (winkel)gedrag en vrijetijdsbesteding. Ook in Abcoude zijn deze veranderingen merkbaar, bijvoorbeeld in de vorm van toenemende leegstand.

Veel mensen voelen zich erg verbonden met het dorp en in het bijzonder het centrumgebied. Die betrokkenheid gaat verder dan alleen de winkelier, vastgoedeigenaar, ambtenaar of politicus. Ook  burgers erkennen het belang van een aantrekkelijke en levendige dorpskern. De OV-AB en de gemeente willen daarom een dialoog opstarten tussen alle belanghebbenden en geïnteresseerden over de toekomst van het centrum van Abcoude.

Wat willen we bereiken?

De OV-AB en de gemeente De Ronde Venen willen dat het initiatief  door zoveel mogelijk mensen gedragen wordt. Dat het een proces is voor en door Abcoudenaren. Om samen te komen tot een breed gedragen toekomstbeeld op het centrum van Abcoude met als vertrekpunt de bestaande Dorpsvisie uit 2014.

Aan het toekomstbeeld  verbinden we op korte termijn concrete acties voor de verbetering en vernieuwing van het centrum en doen tegelijkertijd aanbevelingen voor (structuur)verbeteringen op de lange termijn.

Planning

Het initiatief loopt van 17 november 2016 tot mei 2017

Gedurende deze periode kunt u als belanghebbenden of geïnteresseerden uw bijdrage leveren. De eerste mogelijkheid hiervoor was de startbijeenkomst van 17 november j.l.. In een tot de nok gevulde Dorpskerk hebben de aanwezigen van gedachte gewisseld over de toekomst van Abcoude centrum. Meer dan 250 inwoners en ondernemers hebben de enquête ingevuld en/of zich opgegeven voor een van de werkgroepen. Een aantal waar wij erg blij mee zijn!

De komende periode gaan de werkgroepen aan de slag met het bundelen en uitwerken van alle ideeën. We houden u van de voortgang op deze website op de hoogte. In het nieuwe jaar plannen we ook nog een avond waarin we de tussentijdse plannen aan u voorleggen. Oftewel u hoort snel weer van ons!

Tijdens de startbijeenkomst hebben we gemerkt dat er veel mensen met goede ideeën en initiatieven rondlopen in het dorp. We blijven op jacht naar ideeën en brainstormen over verbeteringen en vernieuwing.

Heeft u een idee deel deze met ons via de ideeënbus. Alvast dank!

Meedenken of meedoen?

Drop uw ideeën in de ideeënbus!

Partners

OV-AB

De Ondernemersvereniging Abcoude-Baambrugge is initiatiefnemer van dit proces.

“Het centrum van Abcoude is het kloppend hart van het dorp. Dat wil iedereen in Abcoude graag zo houden. Samen met de gemeente willen we daarom een dialoog starten tussen alle belanghebbenden en geïnteresseerden over de toekomst van het centrum van Abcoude.”

~ Bernard Oosterveen (bestuurslid OV-AB)

Link naar website partner

Gemeente Ronde Venen

De gemeente steunt het initiatief en werkt samen met OV-AB en bewoners aan de realisatie van de toekomstvisie op Abcoude.

”We zijn zeer blij met het oorspronkelijke initiatief van de OV-AB om met alle betrokken partijen in Abcoude na te denken over een blijvend aantrekkelijk en authentiek centrum van Abcoude. Veel mensen voelen zich erg verbonden met het dorp en in het bijzonder met het centrum. Als gemeente trekken wij hierin dan ook graag samen op met de OV-AB, bewoners en andere betrokkenen.”

Anco Goldhoorn (wethouder)

Link naar website partner

Rabobank

De Rabobank is kennispartner van het Initiatief Abcoude Centrum.

“De Rabobank is nog altijd een coöperatie en daar is lokale betrokkenheid onlosmakelijk mee verbonden. Om die reden verbinden we ons graag aan dit mooie initiatief, dat wordt ontwikkeld voor en door Abcoudenaren. Waar wij kunnen, helpen wij met de inzet van onze mensen, kennis of ons netwerk.“

~ S. Wagenaar (Rabobank)

Link naar website partner

Ideeënbus

Uw input is welkom!

Dit initiatief is door bewoners en ondernemers, voor bewoners en ondernemers. Uw inbreng wordt daarom van harte gewaardeerd! 

Door middel van het contact formulier kunt u eenvoudig in contact komen met de personen achter dit initiatief of uw ideeën voor Abcoude doorgeven.

Door middel van het contact formulier kunt u eenvoudig in contact komen met de personen achter dit initiatief of uw ideeën voor Abcoude doorgeven. Wilt u op de hoogte blijven van dit initiatief? Volg ons dan op Facebook of meld u dan aan voor de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar communicatie@derondevenen.nl.

10 + 10 =